DƯA LEO LAI F1 HUNTER 6.0
DƯA LEO LAI F1 HUNTER 6.0

 

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Cây sinh trưởng khỏe, cành nhánh nhiều, chống chịu virus rất tốt, năng suất cao. Thích hợp cho những vùng đất xấu, bạc màu, áp lực virus cao. Dạng trái dài 18 - 20 cm, thịt quả dày, ăn giòn, ngon, bảo quản được lâu.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trồng vụ nắng ở Miền Nam. Khoảng cách trồng: (0,7 m - 0,9 m) X (1,4 m - 1,6 m), sử dụng 30 - 40 gam hạt/1.000 m².

 

DƯA LEO LAI F1 HUNTER 6.0

 

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Cây sinh trưởng khỏe, cành nhánh nhiều, chống chịu virus rất tốt, năng suất cao. Thích hợp cho những vùng đất xấu, bạc màu, áp lực virus cao. Dạng trái dài 18 - 20 cm, thịt quả dày, ăn giòn, ngon, bảo quản được lâu.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trồng vụ nắng ở Miền Nam. Khoảng cách trồng: (0,7 m - 0,9 m) X (1,4 m - 1,6 m), sử dụng 30 - 40 gam hạt/1.000 m².