DƯA LEO LAI F1 MICKEY 20
DƯA LEO LAI F1 MICKEY 20

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Thích nghi rộng, trồng được quanh năm. Cây sinh trưởng khỏe, kháng virus, sai trái. Chiều dài trái 13 - 15 cm.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Khoảng cách trồng: 1,2 m x 0,35 - 0,4 m. Sử dụng 80 - 100 gam hạt/1.000 m2.

DƯA LEO LAI F1 MICKEY 20

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Thích nghi rộng, trồng được quanh năm. Cây sinh trưởng khỏe, kháng virus, sai trái. Chiều dài trái 13 - 15 cm.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Khoảng cách trồng: 1,2 m x 0,35 - 0,4 m. Sử dụng 80 - 100 gam hạt/1.000 m2.