DƯA LEO LAI F1 THANH THIÊN
DƯA LEO LAI F1 THANH THIÊN

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Trái dài 18 - 20 cm, có màu xanh đẹp, ruột nhỏ, thịt chắc và giòn, chất lượng ăn rất ngon. Cây sinh trưởng khỏe, nhiều nhánh, năng suất cao, có thể đạt 70 - 80 tấn/ha.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Khoảng cách trồng: 0,8 m x 0,4 m. Sử dụng khoảng 90 gam hạt/1.000 m2.
Thích hợp trồng trong điều kiện mát. Tránh trồng thời vụ có nhiệt độ cao.

DƯA LEO LAI F1 THANH THIÊN

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Trái dài 18 - 20 cm, có màu xanh đẹp, ruột nhỏ, thịt chắc và giòn, chất lượng ăn rất ngon. Cây sinh trưởng khỏe, nhiều nhánh, năng suất cao, có thể đạt 70 - 80 tấn/ha.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Khoảng cách trồng: 0,8 m x 0,4 m. Sử dụng khoảng 90 gam hạt/1.000 m2.
Thích hợp trồng trong điều kiện mát. Tránh trồng thời vụ có nhiệt độ cao.