DƯA LƯỚI LAI F1 WINDY 10
DƯA LƯỚI LAI F1 WINDY 10

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Cây sinh trưởng khỏe, dễ chăm sóc. Thời gian thu hoạch 63 - 65 ngày sau gieo.
Quả đồng đều, vân lưới đẹp, thịt quả màu cam đẹp. Trọng lượng quả 2 - 2,5 kg. Chất lượng ăn ngon, độ Brix 14 - 15 °Bx

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trồng được trong nhà lưới và ngoài trời. Mật độ trồng/1.000 m²: Ngoài trời: 1.400 - 1.500 cây, trong nhà lưới: 2.000 - 2.200 cây

DƯA LƯỚI LAI F1 WINDY 10

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Cây sinh trưởng khỏe, dễ chăm sóc. Thời gian thu hoạch 63 - 65 ngày sau gieo.
Quả đồng đều, vân lưới đẹp, thịt quả màu cam đẹp. Trọng lượng quả 2 - 2,5 kg. Chất lượng ăn ngon, độ Brix 14 - 15 °Bx

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trồng được trong nhà lưới và ngoài trời. Mật độ trồng/1.000 m²: Ngoài trời: 1.400 - 1.500 cây, trong nhà lưới: 2.000 - 2.200 cây