KHỔ QUA BONITO
KHỔ QUA BONITO

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Cây khỏe, cành nhánh nhiều. Trái ngắn 14 - 16 cm, da xanh đậm, gai đẹp, đậu trái tốt, năng suất cao.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trồng được nhiều vùng, nhiều vụ trong năm. Sử dụng 280 - 320 gam hạt/1.000m²

KHỔ QUA BONITO

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Cây khỏe, cành nhánh nhiều. Trái ngắn 14 - 16 cm, da xanh đậm, gai đẹp, đậu trái tốt, năng suất cao.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trồng được nhiều vùng, nhiều vụ trong năm. Sử dụng 280 - 320 gam hạt/1.000m²