KHỔ QUA LAI F1 PALEE PLUS
KHỔ QUA LAI F1 PALEE PLUS Mới

đẶC TÍNH GIỐNG

Trái xanh bóng đẹp, đồng đều, cứng, bảo quản được lâu, dài 22 - 26 cm.
Cây sinh trưởng khỏe, cành nhánh nhiều, năng suất cao. Thu hoạch 60 - 65 ngày sau gieo.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chú ý trồng thưa: 1,5 - 2 m x 1 m; 500 - 700 cây/1.000 m²

KHỔ QUA LAI F1 PALEE PLUS Mới

đẶC TÍNH GIỐNG

Trái xanh bóng đẹp, đồng đều, cứng, bảo quản được lâu, dài 22 - 26 cm.
Cây sinh trưởng khỏe, cành nhánh nhiều, năng suất cao. Thu hoạch 60 - 65 ngày sau gieo.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chú ý trồng thưa: 1,5 - 2 m x 1 m; 500 - 700 cây/1.000 m²