LETTUCE RAPIDO 344
LETTUCE RAPIDO 344

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Cây sinh trưởng khỏe. Năng suất cao. Thích hợp trồng vụ mát. Khả năng chịu nhiệt tốt
Nhiệt độ thích hợp để hạt xà lách nảy mầm là 20 - 25 độ C. Khoảng cách: 20 - cm x 15 - 20 cm.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Lượng hạt sử dụng cho 1.000 m²: 40 - 60 gam nếu gieo hạt trong vườn ươm, 150 - 200 gam nếu gieo trực tiếp ra ruộng."

LETTUCE RAPIDO 344

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Cây sinh trưởng khỏe. Năng suất cao. Thích hợp trồng vụ mát. Khả năng chịu nhiệt tốt
Nhiệt độ thích hợp để hạt xà lách nảy mầm là 20 - 25 độ C. Khoảng cách: 20 - cm x 15 - 20 cm.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Lượng hạt sử dụng cho 1.000 m²: 40 - 60 gam nếu gieo hạt trong vườn ươm, 150 - 200 gam nếu gieo trực tiếp ra ruộng."