MƯỚP HƯƠNG DIAMOND 577
MƯỚP HƯƠNG DIAMOND 577 Mới

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Trái cứng, bảo quản được lâu, vỏ màu xanh non, suôn, đồng đều, dài 35 - 40 cm, chất lượng ăn ngon, thơm.
Sinh trưởng khỏe, năng suất cao, 4,5 - 5,5 tấn/1.000 m².

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Thu hoạch 43 - 45 ngày sau gieo. Khoảng cách trồng (1,6 - 2) m x 0,5 m. Mật độ 1.000 - 1.300 cây/1.000 m². Miền Bắc tránh trồng vụ Xuân - Hè.

MƯỚP HƯƠNG DIAMOND 577 Mới

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Trái cứng, bảo quản được lâu, vỏ màu xanh non, suôn, đồng đều, dài 35 - 40 cm, chất lượng ăn ngon, thơm.
Sinh trưởng khỏe, năng suất cao, 4,5 - 5,5 tấn/1.000 m².

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Thu hoạch 43 - 45 ngày sau gieo. Khoảng cách trồng (1,6 - 2) m x 0,5 m. Mật độ 1.000 - 1.300 cây/1.000 m². Miền Bắc tránh trồng vụ Xuân - Hè.