MƯỚP KHÍA LAI F1 RAMA
MƯỚP KHÍA LAI F1 RAMA

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Năng suất cao, màu trái xanh, dài 22 - 24 cm. Chất lượng ăn ngon, ngọt.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Trồng quanh năm. Khoảng cách trồng: 1,3 m x 0,5 - 0,6 m. Sử dụng 250 - 300 gam hạt/1.000 m².
Lưu ý: Cắt hạt khoảng 1 mm trước khi ngâm nước. Tránh cắt phần đầu hạt - nơi ra rễ mầm

MƯỚP KHÍA LAI F1 RAMA

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Năng suất cao, màu trái xanh, dài 22 - 24 cm. Chất lượng ăn ngon, ngọt.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Trồng quanh năm. Khoảng cách trồng: 1,3 m x 0,5 - 0,6 m. Sử dụng 250 - 300 gam hạt/1.000 m².
Lưu ý: Cắt hạt khoảng 1 mm trước khi ngâm nước. Tránh cắt phần đầu hạt - nơi ra rễ mầm