NGÔ NẾP LAI F1 SD268
NGÔ NẾP LAI F1 SD268

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Chất lượng ăn ngon, mềm, dẻo và ngọt. Trái đồng đều, tỷ lệ trái loại 1 cao 80 - 85 %. Hạt to, trắng, đóng thẳng đều và phủ đầy cùi.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Thời gian thu hoạch: 60 - 70 ngày sau khi gieo (tùy mùa vụ).Khoảng cách trồng: 0,7 m x 0,25 - 0,3 m, mỗi hốc gieo 1 hạt, sử dụng 10 - 12 kg hạt/ha.
Chú ý: Bố trí thời vụ trồng để cây tránh trổ cờ phun râu vào thời điểm có nhiệt độ quá cao > 35 độ C hoặc quá thấp < 15 độ C."

NGÔ NẾP LAI F1 SD268

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Chất lượng ăn ngon, mềm, dẻo và ngọt. Trái đồng đều, tỷ lệ trái loại 1 cao 80 - 85 %. Hạt to, trắng, đóng thẳng đều và phủ đầy cùi.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Thời gian thu hoạch: 60 - 70 ngày sau khi gieo (tùy mùa vụ).Khoảng cách trồng: 0,7 m x 0,25 - 0,3 m, mỗi hốc gieo 1 hạt, sử dụng 10 - 12 kg hạt/ha.
Chú ý: Bố trí thời vụ trồng để cây tránh trổ cờ phun râu vào thời điểm có nhiệt độ quá cao > 35 độ C hoặc quá thấp < 15 độ C."