RAU MUỐNG LIAO 9
RAU MUỐNG LIAO 9

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Cây sinh trưởng nhanh. Thân thẳng, lóng ở gốc dài nên đỡ tốn công lao động hái bỏ lá gốc khi thu hoạch, mẫu mã đẹp. Hình dạng lá tre nhỏ. Chất lượng ăn giòn, ngon.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Thu hoạch sau gieo 20 - 24 ngày. Trồng được quanh năm. Lượng giống sử dụng 10 - 12 kg/1.000 m².
Khuyến cáo nên ngâm hạt trong nước ấm (pha 2 sôi 3 lạnh) từ 2 - 3 giờ trước khi gieo"

RAU MUỐNG LIAO 9

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Cây sinh trưởng nhanh. Thân thẳng, lóng ở gốc dài nên đỡ tốn công lao động hái bỏ lá gốc khi thu hoạch, mẫu mã đẹp. Hình dạng lá tre nhỏ. Chất lượng ăn giòn, ngon.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Thu hoạch sau gieo 20 - 24 ngày. Trồng được quanh năm. Lượng giống sử dụng 10 - 12 kg/1.000 m².
Khuyến cáo nên ngâm hạt trong nước ấm (pha 2 sôi 3 lạnh) từ 2 - 3 giờ trước khi gieo"