Michel Devarrewaere

  Câu chuyện

  Ông Devarrewaere có trên 28 năm kinh nghiệm trong ngành giống cây trồng ở cả ngành công và tư, nơi mà ông đã giữ các chức vụ kỹ thuật và quản lý. Ông có kiến thức rộng về chọn tạo giống rau, sản xuất giống cây trồng, các kỹ thuật xử lý giống sau thu hoạch, chất lượng giống cây trồng, và công nghệ giống cây trồng. 

  Hiện tại ông là Phó Chủ tịch East-West Seed và thành viên của Ban Giám đốc. Trước đó, ông là Giám đốc Điều hành Giống của Tập đoàn, nơi ông chịu trách nhiệm cung cấp toàn bộ giống tại tập đoàn East-West Seed. Ông bảo đảm sự vận hành suôn sẻ chuỗi cung cấp giống cây trồng tại bảy công ty, với trên 15.000 nông dân và sản lượng 7.000 tấn (2013) giống rau. Ông thành lập các nhà máy xử lý giống với các thiết bị hiện đại làm sạch và thử nghiệm giống hiện đại tại Thái Lan, Philippines, Việt Nam và Ấn Độ.

  Dưới sự lãnh đạo của ông, ba công ty của tập đoàn đã được cấp chứng nhận ISO 9001:2008. Hai phòng thí nghiệm giống (Thái Lan và Indonesia) đã nhận được chứng nhận ISTA, tiêu chuẩn thử nghiệm giống cây trồng toàn cầu. Phòng thí nghiệm Kiểm soát Chất lượng của East-West Seed Thailand là phòng thí nghiệm của công ty tư nhân về giống cây trồng đầu tiên được chứng nhận ISTA tại Đông Nam Á.

  Tiểu sử

  Nhóm : Board of Management

  Vị trí hiện tại : Phó chủ tịch

  Làm việc cho East-West Seed từ năm : 1996

  Văn phòng đặt tại : Nonthaburi, Global

  Trình độ giáo dục

  Trường đại học Tự do Bruxelles 
   
  Thạc sĩ Kỹ thuật Nông nghiệp Nhiệt đới 

  Other Team Members

  Bert van der Feltz

  Ông van der Feltz là Chủ tịch và Giám đốc Điều hành của Tập đoàn East-West Seed. Trư...

  Đọc thêm

  Simon Jan de Hoop

  Rất phấn khởi được là một thành viên của công ty mà phải xây dựng từ đầu.Một trong nhữ...

  Đọc thêm

  Người đó có thể là chính bạn!

  Nơi các đội ngũ giàu đam mê cùng nhau làm việc, cùng nhau học hỏi và cùng nhau cải tiến.

  làm sao ?